ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประชาสัมพันธ์โครงการเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรของตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
98
07 ส.ค. 2562
72 ประการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
12 ก.ค. 2562
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กข 9981 นครศรีธรรมราช จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 ก.ค. 2562
74 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 มิ.ย. 2562
75 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-39 สายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
18 มิ.ย. 2562
76 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-27 สายวัดโทเอก-บ้านนายสุพร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
18 มิ.ย. 2562
77 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-60 สายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
18 มิ.ย. 2562
78 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
118
17 มิ.ย. 2562
79 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนสายพาราวู๊ด-ในไร่ หมู่ที่ื 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
17 มิ.ย. 2562
80 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
14 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36