ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศตรวจรับพัสดุ โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
103
20 เม.ย. 2563
52 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
20 เม.ย. 2563
53 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ อบต.อินคีรี รอบที่ 1 (ต.ค.62-มี.ค.63) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
20 เม.ย. 2563
54 ประชาสัมพันธ์วิธีทิ้งหน้ากาก ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 เม.ย. 2563
55 ประชาสัมพันธ์วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชนในสถานการณ์โควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
17 เม.ย. 2563
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสียงอบต.อินคีรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
07 เม.ย. 2563
57 รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 มี.ค. 2563
58 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
20 ก.พ. 2563
59 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม 2562-ธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 ม.ค. 2563
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลและช่วงเวลาปกติ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36