ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
626
12 ต.ค. 2553
342 ท่านคิดว่าควรมีข้อบัญญัติควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
353
12 มี.ค. 2553
343 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
471
01 ก.พ. 2553
344 การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2553
469
13 ม.ค. 2553
345 ประชาสัมพันธ์งบเดือนธันวาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
10 ม.ค. 2553
346 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
29 ธ.ค. 2552
347 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
15 ต.ค. 2552
348 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ว่าด้วยการใช้น้ำประปา พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
990
15 ต.ค. 2552
349 ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปีและแผนพัฒนาสามปี
433
25 มิ.ย. 2552
350 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลอนิคีรี
375
30 ธ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36