ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประชาสัมพันธ์งบเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
10 มี.ค. 2554
332 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
16 ก.พ. 2554
333 ประชาสัมพันธ์งบเดือนมกราคม 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
313
10 ก.พ. 2554
334 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
322
30 ธ.ค. 2553
335 ประชาสัมพันธ์งบเดือนพฤศจิกายน 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
08 ธ.ค. 2553
336 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
520
01 ธ.ค. 2553
337 เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการประชาชน(ด้านการจัดเก็บภาษี) ดาวน์โหลดเอกสาร
360
24 พ.ย. 2553
338 ประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
12 พ.ย. 2553
339 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
972
02 พ.ย. 2553
340 ประชาสัมพันธ์งบเดือนตุลาคม 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
01 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36