ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
394
23 พ.ย. 2554
312 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัตงานเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
375
18 พ.ย. 2554
313 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
301
11 พ.ย. 2554
314 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
298
04 พ.ย. 2554
315 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการให้บริการประชาชน ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
01 พ.ย. 2554
316 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
321
31 ต.ค. 2554
317 รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
457
19 ต.ค. 2554
318 แบบรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท ดาวน์โหลดเอกสาร
468
17 ต.ค. 2554
319 การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
348
14 ต.ค. 2554
320 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
04 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36