ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
320
04 ก.พ. 2555
302 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ให้บริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
01 ก.พ. 2555
303 แจ้งเตือนภัยฝนตกหนัก
386
09 ม.ค. 2555
304 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2555
245
03 ม.ค. 2555
305 เตือนภัยจากฝนตกหนัก
421
22 ธ.ค. 2554
306 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2555
434
20 ธ.ค. 2554
307 ประกาศ ศูนย์ อปพร.ตำบลอินคีรี
392
16 ธ.ค. 2554
308 ประกาศเตือนภัย
378
16 ธ.ค. 2554
309 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
367
13 ธ.ค. 2554
310 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
347
29 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36