ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
04 ก.พ. 2564
22 ประกาศเรื่องขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
131
29 ม.ค. 2564
23 ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
45
12 ม.ค. 2564
24 มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
12 ม.ค. 2564
25 ประกาศ รายงานการเงิน และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
04 ม.ค. 2564
26 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
22 ธ.ค. 2563
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
08 ธ.ค. 2563
28 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าประปาหมู่บ้าน-ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ ๗ ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
134
27 พ.ย. 2563
29 เตือยภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 พ.ย. 2563
30 แผ่นประชาสัมพันธื งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
171
07 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36