ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
397
12 ก.พ. 2556
282 ประกาศศูนย์ อปพร.อินคีรี
627
15 ม.ค. 2556
283 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี
205
01 ม.ค. 2556
284 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
507
04 ก.ย. 2555
285 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
27 ส.ค. 2555
286 รายงานผลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
18 ส.ค. 2555
287 ภัยแล้ง 2555
398
14 ส.ค. 2555
288 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
306
09 ส.ค. 2555
289 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
471
06 ส.ค. 2555
290 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงาน ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงาน อบต.6) ดาวน์โหลดเอกสาร
515
01 ส.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36