ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 ธ.ค. 2560
212 เตือนภัยจากกรมอุตุ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
16 พ.ย. 2560
213 เตือนภัยจากกรมอุตุ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
09 พ.ย. 2560
214 เตือนภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
02 พ.ย. 2560
215 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
31 ต.ค. 2560
216 รายงานรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
30 ต.ค. 2560
217 เตือนภัย
123
11 ต.ค. 2560
218 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2561 – 2564)ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 เม.ย. 2560
219 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ.2561-2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
11 เม.ย. 2560
220 ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์คัดแยกและกำจัดขยะมูลฝอยตำบลอินคีรี ประจำปีงบประมาณ2560 อบต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
127
06 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36