ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 เรียนรู้การใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน ดาวน์โหลดเอกสาร
126
08 พ.ค. 2561
202 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน ณ 31 มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 เม.ย. 2561
203 สงกรานต์ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
149
26 มี.ค. 2561
204 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามหลัก 3RS ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 มี.ค. 2561
205 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
13 มี.ค. 2561
206 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ดาวน์โหลดเอกสาร
102
20 ก.พ. 2561
207 ป้องกันอัคคีภัยช่วงตรุษจีน
120
15 ก.พ. 2561
208 การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรีให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
06 ม.ค. 2561
209 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
04 ม.ค. 2561
210 ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
132
29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36