ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการถมดินบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
105
22 ต.ค. 2561
192 เตือนภัยจากกรมอุตุ
112
11 ต.ค. 2561
193 ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี(พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ต.ค. 2561
194 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย รอบ 6 เดือน ณ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 ต.ค. 2561
195 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส1 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ต.ค. 2561
196 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.อินคีรี ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
25 ก.ย. 2561
197 ทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้าน อบต.อินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
112
20 ก.ย. 2561
198 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกบริเวณ ศพด.บ้านหญ้าปล้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 ก.ค. 2561
199 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมูที่ 4 ณ บ้านโปน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
11 ก.ค. 2561
200 การมอบอำนาจของนายกอบต.อินคีรีให้แก่รองนายกอบต.อินคีรีปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
99
09 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36