ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้และติดตั้งระบบไฟฟ้า โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 พ.ย. 2561
182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 พ.ย. 2561
183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 4,3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddingX ดาวน์โหลดเอกสาร
110
13 พ.ย. 2561
184 แผนพับสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 พ.ย. 2561
185 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(กระเบื้อง) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 พ.ย. 2561
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 5 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
09 พ.ย. 2561
187 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
06 พ.ย. 2561
188 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
30 ต.ค. 2561
189 รายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 ต.ค. 2561
190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบริการถ่ายเอกสารประกอบเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36