ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 จ้างเหมาจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 ธ.ค. 2561
172 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์ Brother) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
06 ธ.ค. 2561
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
03 ธ.ค. 2561
174 ประกาศผู้ชนะซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กองคลัง จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 พ.ย. 2561
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง(กระเบื้อง) ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
22 พ.ย. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
109
22 พ.ย. 2561
177 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการเวที ระบบ แสง สี เสียง โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
20 พ.ย. 2561
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอจัดทำกระทง ดาวน์โหลดเอกสาร
110
20 พ.ย. 2561
179 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจัดขอรางวัลชุดการแสดงโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 พ.ย. 2561
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดแต่งสถานที่จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36