ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไอศรีมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
07 ม.ค. 2562
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องดื่ม วัสดุ อุปกรณ์ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
07 ม.ค. 2562
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขนมเค้กโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ม.ค. 2562
164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลช่วงปีใหม่ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
28 ธ.ค. 2561
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบแสดงรายการรับชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
27 ธ.ค. 2561
166 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 ธ.ค. 2561
167 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส2 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
27 ธ.ค. 2561
168 ประชาสัมพันธ์กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 ธ.ค. 2561
169 ประกาศชนะผู้เสนอราคาจัดซื้อโครงการส่งทีกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อำเภอพรหมคีรี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
24 ธ.ค. 2561
170 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างเสาธง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
109
17 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36