ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ม.ค. 2562
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายรณรงค์และสติกเกอร์ รวม 4 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ม.ค. 2562
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ม.ค. 2562
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการเครื่องเสียงโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ม.ค. 2562
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนน จำนวน 11 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
102
10 ม.ค. 2562
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานกองคลัง จำนวน 1 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
105
10 ม.ค. 2562
157 ประกาศการปรับปรุงเพิ่มกระบวนงาน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
09 ม.ค. 2562
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 ม.ค. 2562
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเหมาบริการ เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
08 ม.ค. 2562
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36