ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการซื้อเสนอจัดจ้างป้ายไวนิลส่งมอบบ้านแก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน "ปาปึก" ดาวน์โหลดเอกสาร
103
12 ก.พ. 2562
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
11 ก.พ. 2562
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรอบรูป ร.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
11 ก.พ. 2562
144 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
111
05 ก.พ. 2562
145 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
42
01 ก.พ. 2562
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 ม.ค. 2562
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
30 ม.ค. 2562
148 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องประชุมสภา จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ม.ค. 2562
149 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ตามหลัก 3Rs ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 ม.ค. 2562
150 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
106
16 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36