ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 มี.ค. 2562
122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ดาวน์โหลดเอกสาร
106
19 มี.ค. 2562
123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
15 มี.ค. 2562
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
112
14 มี.ค. 2562
125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางรับหนังสือกองช่าง จำนวน 1 อัน ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 มี.ค. 2562
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ศพด.บ้านสากเหล็กจำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 มี.ค. 2562
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
13 มี.ค. 2562
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
12 มี.ค. 2562
129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อมิเตอร์น้ำ จำนวน 90 ตัว ดาวน์โหลดเอกสาร
105
11 มี.ค. 2562
130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36