ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายคลองโคน หมู่ที่ 2 ตำบลอินคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 เม.ย. 2562
102 ประกาศมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
112
01 เม.ย. 2562
103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวงดุริยางค์เปิดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2562(อินคีรีคัพ ครั้งที่ 22) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 มี.ค. 2562
104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำช่อดอกไม้สดโครงการแข่งขันกีฬา ดาวน์โหลดเอกสาร
105
29 มี.ค. 2562
105 แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส3 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
29 มี.ค. 2562
106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการแต่งหน้า-แต่งกาย ผู้ร่วมขบวนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลอินคีรี ประจำปี 2562 (อินคีรีคัพ ครั้งที่ 22) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 มี.ค. 2562
107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื่้ออุปกรณ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อุปกรณ์เตรียมสนาม เครื่องดื่ม โครงการแข่งนกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลอินคีรี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
28 มี.ค. 2562
108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลอินคีรี ประจำปี 2562(อินคีรีคัพ ครั้งที่ 22) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 มี.ค. 2562
109 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการกีฬาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
27 มี.ค. 2562
110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลอินคีรี ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36