ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงระบบประปา(ระบบกรองบาดาล) หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 พ.ย. 2562
2 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
3
29 ต.ค. 2562
3 ประกาศประสัมพันธ์สำรวจข้อมูลภาคสนาม โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลอินคีรี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ก.ย. 2562
4 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนจนบาดยางที่ใช้ส่วนผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.185-22 สายคันคลองชลประทานสายใหญ่ฝั่งขวา หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ก.ย. 2562
5 ประการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและพัสดุเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
12 ก.ค. 2562
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน 1 กข 9981 นครศรีธรรมราช จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 ก.ค. 2562
7 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 มิ.ย. 2562
8 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-39 สายซอยระเบียบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
18 มิ.ย. 2562
9 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-27 สายวัดโทเอก-บ้านนายสุพร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 มิ.ย. 2562
10 ประกาศตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นศ.ถ.185-60 สายยางใช้-บ้านนา หมู่ที่ 2,3 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29